TRV:05422

ID TRV:05422
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Da sporvidden i en sporveksel varierer og også er forskjellig i de forskjellige sporvekseltyper, skal sporvidden i forhold til den rette streng stadig kontrolleres under montering. Den korrekte sporvidde i de forskjellige punkter er angitt på sporvekseltegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon