TRV:05424

ID TRV:05424
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Er sporvekselen utstyrt med hake- eller palstengsel, skal det passes på at disse ved montering blir gitt den riktige nøytralstilling slik at stengselet ikke kommer i beknip ved temperaturbevegelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon