TRV:05425

ID TRV:05425
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Når sporvekselen er utstyrt med drivmaskiner og/eller isolerte skjøter, skal det samarbeides med signal/sikring som er ansvarlig for montering av drivanordningen og stengene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon