TRV:05426

ID TRV:05426
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Isolerte skjøter i en sporveksel skal plasseres i eksisterende laskeskjøter dersom ikke isolerskjøtene er ferdig montert fra leverandør.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon