TRV:05428

ID TRV:05428
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Krumningen av de to spor skal kontrolleres ved hjelp av tangent- eller kordeavsett i tillegg til de vanlige utmål for sporvidde m.m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon