TRV:05430

ID TRV:05430
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Montering av enkle og doble kryssveksler skal følge de samme generelle regler som er nevnt i avsnittet Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt montering. Et jevnt underlag er en forutsetning for at delene i sporvekselen kan skjøtes sammen med tilfredstillende geometrisk kvalitet. Et jevnt underlag er også nødvendig for å kunne utføre justering av sporvekselen til riktig geometri.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Kryssveksler