TRV:05433

ID TRV:05433
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved innlegging bør det brukes teodolitt for å sikre at sporvekselen kommer nøyaktig på plass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt geometri for å minimere slitasje og utmatting.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Innlegging