TRV:05435

ID TRV:05435
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For boring av hull i sporvekseltunger gjelder følgende regler:
  • Det skal ikke være mindre avstand mellom to hull (kant til kant) enn 2 x hulldiameteren for det minste hullet.
  • Det skal ikke være mindre avstand enn 1 x hulldiameteren mellom hullkant og tverrsnittsovergang/kant av tungen
  • Hullene skal bores med skadefritt bor/hullfres, kjølevæske skal anvendes
  • Hullene skal fases med faseverktøy
  • Det er ikke tillatt å fylle igjen hull ved hjelp av sveising eller andre metoder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til boring av hull i sporvekseltunger skal sikre at det ikke initieres sprekker fra hullene som kan vokse og forårsake brudd i tungen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon