TRV:05436

ID TRV:05436
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For at sporvekselen skal virke tilfredsstillende sammen med de øvrige spor, skal den føyes nøyaktig sammen med disse enten ved hjelp av lasker eller ved hjelp av sveising.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre rask nedbrytning av sporvekselen som følge av store dynamiske påkjenninger ved togpassering over skjøter med geometriske avvik.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Sammenføyning med øvrige spor