TRV:05436

ID TRV:05436
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For at sporvekselen skal virke tilfredsstillende sammen med de øvrige spor, skal den føyes nøyaktig sammen med disse enten ved hjelp av lasker eller ved hjelp av sveising.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon