TRV:05438

ID TRV:05438
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Spor i tilknytning til en sporveksel i helsveist hovedspor skal være helsveist i en lengde av min. 60 m fra sporvekselen for å unngå å få pustepartier i sporvekselen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for stor langsgående forskyvning mellom stokkskinner og tunger i sporveksler som følge av temperaturendringer og langsgående kraftoverføringer fra nedbremsing og akselerasjon. Ved for stor innbyrdes lengdeforskyvning mellom stokkskinne og tunge kan det oppstå problemer med omlegging av sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Sammenføyning med øvrige spor