TRV:05438

ID TRV:05438
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Spor i tilknytning til en sporveksel i helsveist hovedspor skal være helsveist i en lengde av min. 60 m fra sporvekselen for å unngå å få pustepartier i sporvekselen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon