TRV:05439

ID TRV:05439
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) I tresvillespor skal det monteres 100-200 skinnestoppere vekselvis mot trykk og strekk-krefter over min. 60 m lengde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon