TRV:05445

ID TRV:05445
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For sporveksler med grunnradius < 1200 m skal det utføres nøytralisering av skinnene min. 60 m ut fra sporvekselens 6 endeskjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon