TRV:05446

ID TRV:05446
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For sporveksler med grunnradius ≥ 1200 m skal det i tillegg også utføres nøytralisering av sporvekselens gjennomgående kontinuerlige skinnestrenger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre solslyng og skinnebrudd som følge av at det oppstår for store langsgående krefter i skinnene ved lave og høye skinnetemperaturer. Sporveksler er stive konstruksjoner og regnes som fastpunkter opp til sporveksler med grunnradius mindre enn 1200 meter.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Nøytralisering