TRV:05446

ID TRV:05446
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For sporveksler med grunnradius ≥ 1200 m skal det i tillegg også utføres nøytralisering av sporvekselens gjennomgående kontinuerlige skinnestrenger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon