TRV:05447

ID TRV:05447
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sveising i en sporveksel skal utføres med rekkefølge som vist på Figur: Sveiserekkefølge.
  1. skjøtene merket 1 - 6 sveises først ved skinnetemperatur fra 0 - +25 0C.
  2. skjøtene merket S sveises som sluttsveising i helsveist spor.
  3. tungeskjøtene - merket T - sveises til slutt ved følgende skinnetemperaturer:
  • I sporveksler med palstengsel : +10 0C til +15 0C.
  • I sporveksler 1:26,1 R2500: +10 0C til +15 0C
  • I alle andre sporveksler: +5 0C til +20 0C
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke oppstår for høye langsgående krefter i skinnemateriale i sporveksler. Kravet skal også sikre at det ikke oppstår for stor langsgående forskyvning mellom tunge og stokkskinne, noe som kan medføre problemer med omlegging av sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Sveiserekkefølge, temperaturbestemmelser