TRV:05448

ID TRV:05448
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved sveising av tungeskjøtene skal forkant på tungespiss ligge overens med kjørnermerket på stokkskinnen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke oppstår for stor langsgående forskyvning mellom tunge og stokkskinne, noe som kan medføre problemer med omlegging av sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Sveiserekkefølge, temperaturbestemmelser