TRV:05450

ID TRV:05450
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å sikre nødvendig kvalitet og funksjonsdyktighet av en sporveksel, skal montering og innlegging av sporvekselen kontrolleres med hensyn til utførelse i følge avsnitt Montering og ajourført tegning. Kontrollen skal foretas kontinuerlig under arbeidets gang av ansvarlig arbeidsleder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon