TRV:05453

ID TRV:05453
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Viser det seg ved kontrollmålinger at ett eller flere av målene ikke er innenfor toleransene, skal feilene rettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at ferdig montert sporveksel overholder krav til geometri.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Toleranser