TRV:05458

ID TRV:05458
Bok 525
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Overgang i tykkelse mellom flensplater eller stegplater med forskjellig tykkelse skal utføres med helning 1:5 eller slakere.

Overgang i bredde mellom flensplater med forskjellig bredde skal utføres med helning 1:10 eller slakere.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre jevn spenningsfordeling og redusere spenningskonsentrasjon.
Endringsartikler Endringsartikkel 3374
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse SVV N400: Kap. 9.4.4
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Kravlokasjon