TRV:05499

ID TRV:05499
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 480 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre uheldige sprang i sporets vertikale stivhet og høydenivå ved overgang fra nytt til gammelt. Ujevn sporstivhet har betydning for vedlikehold og passasjerkomfort.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Tilslutning til eksisterende spor