TRV:05500

ID TRV:05500
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Rampens helning skal ikke være brattere enn 1:20.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon