TRV:05502

ID TRV:05502
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 480 mm under skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon