TRV:05502

ID TRV:05502
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 480 mm under skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for å utjevne høydeforskjeller som oppstår i områder med kurveveksler med overhøyde, slik at akseptabel sporgeometri kan oppnås.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Overhøyde for sporveksler i kurve