TRV:05533

ID TRV:05533
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) En sporveksel med tillatt hastighet > 130 km/h skal være utrustet med sporvekseldrivverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1391
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon