TRV:05544

ID TRV:05544
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende sporvekseltunge/krysspiss og stokkskinne/vingeskinne er ≤ 3 mm i tungespiss.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon