TRV:05725

ID TRV:05725
Bok 550
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst e) Et veisignal skal plasseres så nære sporet som mulig, men aldri nærmere nærmeste skinnestreng enn 3 meter, '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.

Unntak: For veisikringsanlegg for plattformadkomst skal signalet plasseres i en avstand på minimum 1,5 m fra nærmeste skinnestreng.

Krav til minste tverrsnitt må oppfylles.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering - Veisikringsanlegg - Veisignal"