TRV:05875

ID TRV:05875
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst I betongkonstruksjoner for jernbanebruer skal det benyttes betong iht. Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023), 8.2.2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre god kvalitet og ønsket levetid
Relatert krav
Opprettet 1999/01/01
Referanse Endringsforslag 3379
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Dimensjonerende materialfasthet