TRV:05875

ID TRV:05875
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I betongkonstruksjoner for jernbanebruer skal ikke lavere fasthetsklasse enn SV-standard iht. Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023) benyttes.
  1. Unntak: Ved bruk av SV-Lavvarme kan lavere fasthetsklasse benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon