TRV:05883

ID TRV:05883
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Kravene til overdekning skal være iht. Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023), 8.3 og med dimensjonerende brukstid på 100 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Armeringsregler