TRV:05949

ID TRV:05949
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Senest to uker før arbeidet igangsettes skal entreprenør levere en kontrollplan som beskriver hva som skal kontrolleres, hvor ofte og med akseptkriteriene. Planen skal godkjennes av Bane NOR, som også skal godkjenne eventuelle endringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon