TRV:05951

ID TRV:05951
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved vedlikehold der eksisterende maling inneholder bly og andre miljøskadelige stoffer, skal det utarbeides en plan for å redusere utslippene til et minimum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon