TRV:05954

ID TRV:05954
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Entreprenør skal ha passende utstyr til å utføre arbeidet, inkludert utstyr for inspeksjon og prøving. Hvis utstyr som er framskaffet ikke er egnet til formålet, eller ikke holdes i god driftsmessig stand, kan arbeidet stoppes av Bane NOR. Kostnader som følge av forsinkelser forårsaket av disse forhold er ikke Bane NORs ansvar.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon