TRV:05956

ID TRV:05956
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved dyrket land/beiteland skal jordbrukssjefen varsles skriftlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon