TRV:05959

ID TRV:05959
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Beskrivelser for hvordan arbeidet er tenkt utført skal følge med ved levering av tilbud.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon