TRV:05960

ID TRV:05960
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Personell som skal utføre blåserensing, termisk sprøyting og påføring av maling, skal ha fagbrev som Maskin- og Industrimaler eller tilsvarende kompetanse og ferdigheter som kreves for å oppnå kvalitetskravene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon