TRV:05961

ID TRV:05961
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Personell som utfører inspeksjon og verifikasjon (kvalitetsinspektør), skal være kvalifisert og ha minimum 4 års erfaring som FROSIO-inspektør i henhold til NS 476, med erfaring fra anlegg av tilsvarende størrelse og kompleksitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon