TRV:05962

ID TRV:05962
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Når det utføres blåserensing, termisk sprøyting eller påføring av maling skal en kvalitetsinspektør være tilstede i verkstedet eller på byggeplassen. FROSIO-inspektør, Nivå II kan utføre inspeksjon under oppsyn av en FROSIO-inspektør, Nivå III.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon