TRV:05966

ID TRV:05966
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Original dokumentasjon fra beskrevet inspeksjon og prøving skal umiddelbart sendes Bane NOR som dokumentasjon for at stilte krav er oppnådd. Eventuelle avviksrapporter skal også sendes med.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon