TRV:05967

ID TRV:05967
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) All dokumentasjon skal være undertegnet av den som har utført inspeksjon eller prøving. Skjema for daglig rapport vedlegg 11.a kan brukes der entreprenør ikke har egne skjema.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon