TRV:05970

ID TRV:05970
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Bane NORs personell på anlegget har ikke myndighet til på noen måte å endre eller gi råd som avviker fra spesifikasjoner i kontrakt, regelverk eller som er avtalt under arbeidet. Endringer skal avklares slik det beskrives i kontraktdokumentene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon