TRV:05976

ID TRV:05976
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Midlertidige sperringer skal være av en slik art at ingen kan forville seg inn i anleggsområdet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon