TRV:05978

ID TRV:05978
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Stillasene skal kontrolleres jevnlig, minimum hver annen uke. Stillasene skal alltid kontrolleres etter sterk vind, uvær eller andre unormale påvirkninger. Det skal være klare rutiner for å hindre overbelastning av stillaser og presenninger. Skader skal repareres og løse presenninger skal festes umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon