TRV:05983

ID TRV:05983
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom ikke annet er spesifisert, skal ikke aluminium, kobberlegeringer, rustfritt stål og isolasjon med rustfri mantling, males.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon