TRV:05985

ID TRV:05985
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Dersom ikke annet er spesifisert, skal følgende ikke behandles:
  • smørenipler og rørdeler
  • maskerte overflater
  • kontaktflater for pakninger
  • gjengeforbindelser
  • friksjonskoblingsflater
  • skilt som inneholder utstyrsbetegnelser, navn eller spesielle instruksjoner og som er festet til eller er del av en enhet
  • elektriske kabler, merker og kabelgater
  • sikkerhetsutstyr
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon