TRV:05986

ID TRV:05986
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alle friksjonsflater (anleggsflate mellom lager og stålkonstruksjon regnes som friksjonsforbindelse) skal males med det samme system som områdene rundt. Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon