TRV:05987

ID TRV:05987
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Alle friksjonsflater skal beskyttes under transport.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon