TRV:05988

ID TRV:05988
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Mekaniske knutepunkter skal overflatebehandles med det samme system som områdene rundt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon