TRV:05991

ID TRV:05991
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forbehandling som blåserensing, vannjetting og liknende skal ikke utføres i nærheten av malingsarbeid eller i nærheten av andre overflater som er ømtålige for støv eller vann.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon