TRV:05995

ID TRV:05995
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kabler, elektriske innretninger og oppheng som ikke lenger er i bruk skal, etter påvisning av Bane NOR, fjernes fra stålkonstruksjonene. Dette beskrives i tilbudsgrunnlaget eller avtales under utførelse av arbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon