TRV:05997

ID TRV:05997
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forekomst av forurensinger og salter skal ikke overstige:
  • 20 mg/m2 for nye konstruksjoner i verksted
  • 50 mg/m2 ved vedlikeholdsarbeider
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon