TRV:06001

ID TRV:06001
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal utføres 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon