TRV:06002

ID TRV:06002
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal utføres jevnlig inspeksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon