TRV:06008

ID TRV:06008
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Mekanisk rensing skal utføres når relativ luftfuktighet er lavere enn 85 % og når ståltemperaturen er minst 3 ºC over duggpunktstemperaturen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon